This is a man’s world and I like it.


Zdjęcie wykonane w listopadzie 2016 roku w czasie warsztatów obróbki metali w Autostadt Wolfsburg w Niemczech. W zajęciach wzięli udział uczniowie szkół specjalnych na poziomie szkoły gimnazjalnej i podstawowej. Efektem ich pracy były wspaniałe metalowe świeczniki. Na zdjęciu z zapałem pracuje uczennica Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi Magdalena Owczarek. Warsztaty zostały zorganizowane przez szkołę partnerską w Hannoverze w ramach realizacji projektu: “LIFE INCLUSIVE- EUROPEAN PARTICIPATION IN LABOUR AND LAISURE FOR PEOPLE WITH  DISABILITIES”