To save HISTORY


Realizacja projektu celowała w rozbudzenie zainteresowania uczniów dawną historią swojego regionu oraz wykazanie, że partnerskie regiony wpisują się w dziedzictwo kulturowe Europy. Tłem działań było nieszablonowe myślenie Kopernika i greckich filozofów. Poznając i zwiedzając miejsca na Warmii oraz zabytki środkowej Grecji, uczniowie doskonalili umiejętności matematyczne, rozwijali kompetencje społeczne, uczyli się współdziałania. Questing i grywalizacja stanowiły kanwę działań projektowych opartych na badaniu, zbieraniu danych, przetwarzaniu ich i wyciąganiu wniosków.

Powyższe zdjęcie ukazuje grupę uczniów podczas wyjazdu edukacyjnego do Fromborka. Misja, której się podjęli miała przywrócić blask blednącej HISTORII. Zdobytą wiedzą podzielili się z partnerami, przyjmując rolę przewodników, a zebrane informacje posłużyły do opracowania plenerowej gry planszowej podsumowującej działania projektu. Blednąca w świadomości uczniów HISTORIA odzyskała swój blask