Toledo – Miasto Trzech Kultur


 

Zdjęcie zostało zrobione w  2017 roku podczas wizyty w szkole “Castillo del Águila” w Hiszpanii (job-shadowing). Mobilność odbyła się w ramach projektu „Twórczy nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” realizowanego przez konsorcjum edukacyjne z gminy Górno (woj. świętokrzyskie). W obserwacjach zajęć prowadzonych przez naszych hiszpańskich kolegów uczestniczyło 21 nauczycieli i dyrektorów reprezentujących wszystkie szkoły z terenu gminy. Realizacja projektu w ramach konsorcjum i wspólny udział w programie Erasmus+ wpłynął na integrację i zacieśnienie współpracy między szkołami i nauczycielami z terenu gminy, przyczynił się do wzrostu wśród uczestników pewności siebie oraz otwartości na inne kultury i inicjatywy związane ze współpracą międzynarodową. Zagwarantował także RÓWNE SZANSE ROZWOJU i podniesienie jakości pracy wszystkich szkół z terenu gminy.