Tradycje to MY


Tradycje to MY!

 

Projekt, który realizujemy zatytułowany Tradycje naszym dziedzictwem kulturowym, ma na celu pokazanie uczestnikom  różnych polskich obyczajów, zwyczajów i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które pochodzą z Wielkopolski.
Tradycja jest fundamentalną wartością w życiu człowieka. Każdy kraj ma wiele pięknych tradycji, kt
óre warto pielęgnować, gdyż dzięki nim możemy tworzyć wspólnotę rodzinną, religijną, narodową.

Przekazywanie tradycji to jedno z najważniejszych zadań nie tylko rodziny, ale także szkoły. Życie bez tradycji byłoby chaotyczne.

Pokazane na zdjęciu przeplatające się symbole: szopka bożonarodzeniowa, polonez oraz flaga biało-czerwona, to wartości, które są naszym dziedzictwem kulturowym, o które dbamyprzy jednoczesnym otwarciu się na wartości Europy i świata.

Zdjęcie zostało wykonane podczas pierwszego spotkania szkół uczestniczących w projekcie.