Tradycyjne powitanie z UŚMIECHEM


Naszych gości projektowych powitaliśmy UŚMIECHEM oraz tradycyjnie chlebem i solą. Dobre sampoczucie towarzyszy nam od samego początku naszego projektu. Na zdjęciu dyrektor naszej szkoły- pani Grażyna Ruszkowska, uczeń w stroju kaszubskim- Aleksander Rowell oraz szkolny koordynator projektu, pani Katarzyna Wróblewska-Kurzydło witają w szkole nauczycieli i uczniów z Luksemburga .