Tratwy wodne w centrum ekologicznym


W centrum ekologicznym Tisza-Tavi na Węgrzech uczniowie i opiekunowie biorący udział w projekcie Öko-Brücke mieli okazję połączyć zabawę i naukę. Poznali różne gatunki roślin i zwierząt, przebywali blisko z naturą, a na znajdujących się tratwach wodnych uczyli się pracy w grupie i wzajemnego zaufania.