Trip to Wolin and Koszalin


W drugim dniu mobilności w Polsce uczestnicy szkół partnerskich  wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Wolińskiego Parku Narodowego oraz zagrody żubrów. Głównym celem wycieczki było poznanie bioróżnorodność regionu oraz zapoznanie z restytucja i reintrodukcją gatunków chronionych w Polsce. A także wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Koszalińskiej, gdzie dokonywano analiz czystości wód metodami fizyczno-chemicznymi.