Trzeci dzień mobilności


Tego dnia uczestnicy mobilności wzięli udział w zajęciach przeprowadzanych metodą CLIL. Tematem zajęć była” Europejska Sieć Ekologiczna -Natura 2000″, która była przeprowadzona w języku angielskim. W drugiej części programu, uczestnicy zostali zaproszeni na Międzynarodowy Dzień Edukacji, w którym został przedstawiony bardzo bogaty program artystyczny.