Trzy zawody w praktycznym działaniu


Uczniowie kształcący się w 3 zawodach zrealizowali swoje 2 -tygodniowe staże zagraniczne w niemieckim mieście Chemnitz. Rozwiązywanie zadań praktycznych, wykonywanie prac zawodowych na stanowiskach pracy, kreatywne myślenie i doskonalenie języka obcego zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym, było głównym wyzwaniem dla ekonomistów, logistyków i uczniów klas gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.