Tu mieszkamy i żyjemy – Zespół Szkół Nr 1 w Starej Wsi


W dniach od 12 do 16 października 2015 roku odbyło się w rumuńskiej szkole Vlad Tepes w miejscowości Vulcana-Bai pierwsze spotkanie koordynatorów projektu – Transnational meeting. Na spotkaniu koordynatorzy zwiedzili rumuńską szkołę i brali udział w zajęciach lekcyjnych. Jednym z naszych celów jakie zaplanowaliśmy przed spotkaniem było przybliżenie naszej ojczyzny. Chcieliśmy zapoznać ich z symbolami narodowymi a nade wszystko umiejscowić im Starą Wieś na mapie świata, Europy i Polski by łatwiej było im przyjechać do nas w marcu 2017 roku. Nie mniej jednak najważniejszym celem spotkania było dopracowanie szczegółów wiążących się z realizacją projektu pod tytułem Healthy Herbs Outlook.