Turecki folklor w polskiej szkole


W czasie krótkoterminowej wymiany grup uczniów w ramach realizowanego programu „ Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności” zorganizowaliśmy wieczór poświęcony tradycjom, muzyce i tańcom tureckim. Zdjęcie przedstawia uczniów z Cypru, Estonii, Włoch, Turcji i Polski podczas tradycyjnego tańca brzucha. Daleko nam do rytmicznych ruchów bioder, ale radość ze wspólnej zabawy i wspomnienia z tego wieczoru zostaną z nami na zawsze.