Turniej piłki siatkowej Erasmus+


W naszej szkole odbył się turniej piłki siatkowej w ramach realizacji naszego projektu Erasmus+. Na turniej zaprosiliśmy drużyny z Gimnazjum  z Cewic oraz z Gimnazjum nr 3  w Lęborku. Turniej to przede wszystkim świetna zabawa , ale też okazja do zaprezentowania naszych działań w projekcie Erasmus+. Korzystając z okazji wręczyliśmy Sekretarzowi Miasta Lęborka, panu Marianowi Kurzyło nasze projektowe  kalendarze Erasmus+ .