”Twój projekt w jednym ujęciu”


Budujemy pewność

Zdjęcie ,,Budujemy pewność ”przedstawia mobilność 16 uczniów i 2 nauczycieli na praktykach zagranicznych w Grecji.

Odbywaliśmy praktyki w Hotelu Honorata gdzie oprócz codziennych czynności zgodnych z programem praktyk , rozmawialiśmy w języku angielskim z gośćmi hotelu, co mocno zbudowało naszą pewność siebie.8 uczniów- uczestników uczęszcza do szkoły branżowej , dla nich był to szczególny czas nauki , zostali wyróżnieni czego efektem jest dowartościowanie i nabranie pewności  siebie. Koncepcja zdjęcia zakładała ukazanie wszystkich zawodów , promocję projektu w publicznym miejscu , integrację  poprzez świetną zabawę .

Zamierzone cele zostały zrealizowane , wyjazd wpłynął na osobowość uczniów ,są bardziej otwarci i dojrzalsi .Była to świetna lekcja z wielu przedmiotów.