Tworzenie teledysku do piosenki projektu “Children’s Planet” – propaguje on ideę Praw Dziecka


Jednym z zadań projektowych, które realizowane były w marcu 2015 w Bułgarii, było nagranie teledysku do piosenki dotyczącej Praw Dziecka. Nauczyciele z Bułgarii, Włoch, Grecji, Turcji, Litwy, Hiszpanii i Polski napisali wspólnie tekst piosenki w języku angielskim do podkładu muzycznego wybranego w drodze głosowania. Teledysk nagrany został w ogrodzie bułgarskiego przedszkola.