Uchwyć obiektywem lub ołówkiem


W ramach projektu ”Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków” zrealizowane zostały 2 mobilności we współpracy z uczestnikami z greckiej szkoły w Katerini. W trakcie realizacji zadań uczestnicy doskonalili umiejętność uczenia się i nabyli nowe kompetencje kluczowe. Jedna grupa zrealizowała kurs fotografii, a druga kurs rysunku. Uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności w danym zakresie, rozwinęli kreatywność i nauczyli wyrażać siebie poprzez sztukę. Zajęcia warsztatowe pobudziły ich ekspresję kulturową. Pracując w grupach, doskonalili kompetencje interpersonalne i społeczne.

Wszyscy uczestnicy 33 uczniów i 6 opiekunów poszerzyli swoja˛ wiedzę na temat kraju przyjmującego. Podczas wycieczek po Grecji poznali głębiej kulturę, historię kraju, obyczajowość i zwyczaje jej mieszkańców. Swoje spostrzeżenia utrwalili na zdjęciach bądź w szkicach.

Zdjęcie przedstawia propozycję pocztówki z projektu.