Uchwyć obiektywem…


W naszym projekcie partner z Grecji zajmuje szczególne miejsce. Nieodłącznym elementem mobilności jest nawiązanie kontaktów ze społecznością lokalną. Chcemy, aby mobilność przyczyniła się również do zwiększenia zainteresowania nauką języków obcych. Katerini a tam Rywiera Olimpijska prowadzą do skojarzeń związanych z uprawianiem sportu i grą fair play – w porządku wobec innych,  udzielenie pomocy potrzebującemu itp. W naszym projekcie jednym z zadań jest kształtowanie w młodych ludziach właściwych, pożądanych postaw społecznych, a także sztuka poznania i zrozumienia drugiego człowieka, niezależnie od tego, kim jest, zaakceptowanie jego kultury, tradycji i stylu życia. Doświadczenia i obserwacje wynikające z bezpośredniej styczności z przedstawicielami innych narodów oddziałują na nasz stosunek do nich, modyfikują stare stereotypy. KONKURS