Uczniowie “Chrobrego” o śladzie ekologicznym w Turcji


W drugim dniu mobilności w Turcji szkoły partnerskie z programu Erasmus+ przedstawiły prezentacje nt.” Śladu ekologicznego i jego wpływu na bioróżnorodność pod względem gatunkowym i ekologicznym”. Celem tego seminarium było zapoznanie uczestników mobilności z problemem zanieczyszczenia środowiska i jego wpływu na bioróżnorodność. Wszystkie kraje wykazały się dużym zaangażowaniem w przygotowanie prezentacji a także przedstawieniem interesujących faktów na temat śladu ekologicznego w swoim kraju.