Uczniowie w akcji- warsztaty językowe


W ostatnich tygodniach nauki, w klasach IV- VI  odbyły się warsztaty językowe, Ich  celem było podniesienie kompetencji uczniów w świetle sprawdzianu z języka angielskiego, Zajęcia prowadziły P. Elżbieta Newel, Ilona Perkowska, Izabela Monieta. Dzieci pracowały na materiałach przywiezionych z mobilności nauczycieli w ramach programu Erasmus+ i metodami poznanymi na szkoleniu. Uczniowie byli zachwycenia, my efektami również.