Uczniowie z Kółka Ersamus + na wakacjach – ,,Zielono mi”


Uczniowie z Kółka Ersamus + ze szkoły  w Radomicach na wypoczynku w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym.