Uczniowie Zespołu Szkół w Niechobrzu we Włoszech


W marcu nasi uczniowie ponownie odwiedzili rówiesników z Borgo san Lorenzo. Poza zwiedzaniem pięknej Florencji i Pizy pracowali nad projektem. Temat przewodni spotkania – wywiady, w tym również wywiady uliczne. Cała grupa wprowadzała małe zamieszanie na ulicach, a w Pizie turyści myśleli, że przyjechała telewizja.