Uczymy się, dzielimy się doświadczeniem i wprowadzamy zmiany w systemie szkolenia zawodowego.


Kluczowym przesłaniem dotyczącym wprowadzania innowacji  pedagogicznych  w nauczaniu zawodowym jest świadomość wśród nauczycieli zawodu, że uczniom potrzebne są nie tylko umiejętności praktyczne ale także umiejętności cyfrowe i kompetencje miękkie; umiejętność pracy w zespole, asertywność, organizacja czasu pracy etc. Powyższe umiejętności, nasi nauczyciele zdobywali podczas staży zawodowych typu job shadowing w Portugalii, zrealizowanych w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności.  Nabyte przez naszych nauczycieli umiejętności, pozwolą na wdrożenie innowacji w nauczaniu zawodowym, tzn.  uczynić lekcje ciekawszymi oraz przystosować je do bieżących wymagań pracodawców. Wynikiem naszych działań będzie przystosowanie uczniów do wyzwań związanych z czwartą rewolucją przemysłową (industry 4.0.), tak aby z powodzeniem sprostali oni wymaganiom współczesnego rynku pracy.