Uczymy Się Tolerancji


Uczniowie z Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych spotkała się w Olszanicy ze swymi rówieśnikami z Grecji i Turcji. Młodzież uczestniczyła w realizacji projektu ustrzyckiej Fundacji Rozwoju Podkarpacia dla Młodych „Orzeł” w ramach programu „Erasmus” pod hasłem „Teaching tolerance” w dniach 09-17.03.2019 r.Młodzi ludzie rozmawiali o tolerancji, a w każdym z tych krajów jest wiele przykładów i to właśnie było głównymi tematami rozmów. Dodatkowym atutem była możliwość podniesienia na wyższy poziom znajomość języka angielskiego.Młodzi ludzie nie tylko prowadzili trudne rozmowy o tolerancji, ale przedstawiali kulturę i tradycje własnych narodów, podczas organizowanych przez siebie tradycyjnych prezentacji.

Ten filmy prezentują cały projekt w Pałacu w Olszanicy.