Uczymy się tolerancji…


Warsztaty antydyskryminacyjne dla SU.  Wśród ćwiczeń znalazły się  m.in. My- Jabłka, Sieć, Molekuła tożsamości.  Niezwykle inspirującymi okazały się Teatr Obrazu i Teatr Forum. Uczniowie podzieleni na grupy przedstawiali sytuację osoby znajdującej się w opresji.