UCZYMY Z POWEREM


NASZE DOŚWIADCZENIA Z PROGRAMU PO WER SĄ I POZOSTANĄ CENNYMI DOŚWIADCZENIAMI NIE TYLKO DLA NAS NAUCZYCIELI PRACUJĄCYMI Z UCZNIAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI ALE I DLA KAŻDEGO Z NAS OSOBIŚCIE. CZY PODWYŻSZYLIŚMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE? – Z PEWNOŚCIĄ, CZY ZWIĘKSZYLIŚMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ NARZĘDZIAMI CYFROWYMI?- Z PEWNOŚCIĄ, CZY DZIĘKI WYBRANYM KURSOM ZREDUKOWALIŚMY W NASZEJ SZKOLE POSTAWY AGRESYWNE?- MAMY NA TO DOWODY!. ZWIĘKSZYLIŚMY MOTYWACJĘ DO PRACY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI! WZMOCNILIŚMY KOMPETENCJE SPOŁECZNE, INTERKULTUROWE! ZWIĘKSZYLIŚMY KONCENTRACJĘ UWAGI I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ. WCIĄŻ ZMIENIAMY POSTAWĘ NA BARDZIEJ TOLERANCYJNĄ I OTWARTĄ. PEŁNI NADZIEI I WIARY PISZEMY KOLEJNE PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE- DLACZEGO? GDYŻ TO CO OTRZYMUJEMY Z TYCH PROJEKTÓW MA SENS, PRZYNOSI EFEKTY NIE JEST TENDENCYJNE I DAJE NIEOCENIONE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO. CO DOBRE DLA NAS NAUCZYCIELI PROCENTUJE U NASZYCH UCZNIÓW.