Ukończenie “Mostu”


W dniach 22-27.08.2018 w Krakowie odbył się ostatni , podsumowujący etap Międzynarodowego Projektu Erasmus+ „The Bridge” czyli MOST, realizowanego w Zespole Szkół Budowlanych w Mielcu w latach 2015-2018. Współpraca nad projektem została podsumowana na spotkaniu dyrektorów, koordynatorów projektu i nauczycieli szkół z Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Słowenii, Norwegii,  Chorwacji i Polski.

Nasi nauczyciele zorganizowali program pobytu gości w Polsce. Oprócz prac projektowych związanych z dokumentacją i raportem końcowym przekazywanym do Agencji Narodowej Programu Erasmus+, znalazły się elementy kultury i dziedzictwa narodowego Polski. Oprócz zwiedzania krakowskiego Starego Miasta, Wawelu, kopalni soli w Wieliczce, wielu muzeów, pokazu tańców narodowych w kawiarni Jama Michalika, zakątek góralski „Morskie Oko” goście zapoznali się z polską historią, tradycjami, zwyczajami, kuchnią, tańcem i pieśniami polskimi.