Uroczyste zakończenie I etapu projektu Maths in the kitchen


28 kwietnia grupa uczniów realizujących projekt Maths around us w GP Ziębice w uroczysty sposób zakończyła pierwszy etap projektu. Na imprezę zostały zaproszone lokalne władze oraz przedstawiciele ze szkół ziębickich, uczniowie GP oraz rodzice uczniów biorących udział w projekcie. Uczniowie przedstawili w jaki sposób realizowali zadania projektowe, przedstawili efekty swojej pracy, zaprosili na wystawę oraz poczęstunek.