Usłyszeć głos młodzieży.


„Tom i Jerry powinni być przyjaciółmi” – to tytuł pierwszej z serii debat, w której wzięli udział uczestnicy wymiany młodzieżowej „Raising our voice through debate”. Młode osoby z Polski, Rumunii i Hiszpanii przez kilka dni rozwijały szereg kompetencji potrzebnych do partycypacji społecznej i przygotowywały się do publicznej debaty, celem której było przekonanie zaproszonych gości, że młodzież powinna być angażowana w procesy decyzyjne w swoich miejscowościach.