VI wymiana projektu 10towns w Portugalii


W dniach 6-12.03.2016 gościliśmy w Escola Proffisional w portugalskim mieście Cuba. Temat spotkania uczniów i nauczycieli z 10 państw Europy brzmiał “Rozwój mediów i ICT”.  Oprócz zajęć tematycznych i szkolnych zwiedzaliśmy miasta: na zdjęciu piękna, starożytna Evora i część grupy 🙂 m.in. z Sylwią, Dawidem i Patrykiem – reprezentantami uczniów Technikum nr 15 z Katowic.