W Bułgarii o budowaniu motywacji uczniów i… życiowych celów.


W naszym projekcie skupiamy się na organizowaniu i badaniu wpływu zajęć pozalekcyjnych na motywację uczniów do nauki i szukania celu w życiu oraz przeciwdziałaniu przedwczesnemu porzucaniu szkoły przez młodzież.  Nauczyciele muszą ustawicznie podnosić swoje kompetencje, dlatego w Bułgarii dyskutowaliśmy po wysłuchaniu wykładu Fanny Vassilieva na temat dotychczasowych osiągnięć nauki, w tym psychologii i metod wdrażania tych nowych rozwiązań do naszych szkół.