W drodze po lepszy zawód…..


Zdjęcie przedstawia uczestnika mobilności  „W drodze po lepszy zawód – drugi przystanek Sewilla”

dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZS Nr 1 im. S. Staszica w Olkuszu, aby zwiększyć ich szanse na wykonywanie pracy zawodowej i aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy w kraju i za granicą po ukończeniu szkoły.

Pobyt na zagranicznych praktykach jest okazją do poszerzania horyzontów , poznania nowych miejsc, kultury, zwyczajów.

Na zdjęciu uczestnik podczas wycieczki na Gibraltar