W europejskim towarzystwie ku nowoczesnej edukacji


Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 mieli okazję poznać pracę nauczycieli z innych krajów, realizację materiału w oparciu o CLIL, wspomaganie czytelnictwa i rozwój bibliotek. Niezapomniany tydzień w Maladze zaowocował wieloma innowacjami wprowadzonymi w macierzystej szkole.