W greckim obiektywie


Zdjęcie zostało zrobione podczas spotkania w ramach projektu “Inclusive Education – by Default or by Design”. Miało ono miejsce w Grecji, a ujęcie tuż przed wejściem do muzeum w Delfach.