W Internecie jak w teatrze


W Internecie jak w teatrze każdy może wcielić się w rolę dowolnie wybranej postaci w zależności od umiejętności, predyspozycji i wyobraźni…To twórcze, wygodne, przyjemne ale również bardzo niebezpieczne! W ten sposób rozmawialiśmy na warsztatach teatralnych z naszymi Uczestnikami projektu “Teatr w walce z wizualnymi zagrożeniami” – osobami niepełnosprawnymi intelektualnie – Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. Prezentowane zdjęcie zostało zrobione na ostatniej próbie spektaklu “Bajka o poszukiwaniu prawdy”, który jest efektem kilkumiesięcznej, ciężkiej pracy – uwieńczeniem godzin dyskusji, burzy mózgów, licznych prób i poprawek. Niestety, a może i fajnie, że z racji na czas pandemii zamiast szerokiego grona widowni na żywo, został on nagrany i rozpowszechniony w lokalnej telewizji, mediach społecznościowych i w placówkach zajmujących się pracą z osobami niepełnosprawnymi. Jesteśmy dumni z naszych Aktorów!