W krainie baśni


Projekt „Embarcing European Values Through Tales” przenosi uczniów do krainy baśni i legend, których znajomość pomaga rozwijać różnego rodzaju kompetencje niezbędne do odniesienia sukcesu i kształtowania właściwych postaw. Zdjęcie zostało wykonane podczas krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Polsce. Prezentuje osoby biorące udział w warsztatach twórczych pt. „O czym jest twoja baśń?”. Każdy z uczestników wydarzenia trzyma w swoich dłoniach lnianą torbę z różnorodnymi obrazami. Wizerunek młodego człowieka, czytającego książkę, znajduje się w centralnym punkcie wydarzeń. Stanowi zachętę do pogłębiania wiedzy za pośrednictwem czytelnictwa, które otwiera dla nas bramy na świat, poszerza  horyzonty myślowe i wzbogaca wyobraźnię. Prezentowany znak graficzny projektu prezentuje również kilku głównych bohaterów, których możemy spotkać w  wybranych utworach. Druga strona torby prezentuje europejskie wartości, odnalezione przez uczniów podczas analizy narodowych baśni.