W krainie liczb


Kraina Liczb “to koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę. Wprowadza ona dzieci w świat, który zamieszkują wyjątkowi lokatorzy – Liczby. Każda z nich ma swój ogród i domek.  Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tej metody dają możliwość wszechstronnego rozwoju ponieważ pojawiają się: opowiadania, piosenki, zabawy dydaktyczne, rozmowy przy których dzieci rozwijają myślenie przyczynowo – skutkowe oraz działalność plastyczna.