W kranie różnorodności


Głównym tematem projektu była wielokulturowość. Stworzyliśmy ,,ramy” w które mogliśmy wpisać siebie jako wielką różnorodna rodzinę. Przez cały czas trwania wymiany rozmawialiśmy na temat kultury, obywatelstwa czy stereotypów. Uczyliśmy się pracy w grupie, wzajemnego szacunku do siebie, swoich poglądów Jednym z naszych zadań było przygotowanie flash moba na Rynku w Krakowie. Było to duże wyzwanie, które wiązało się z godzinami przygotowań. Flash mob uświadomił nam że możemy  pokazywać wielokulturowość na wiele sposobów, a wszelkie różnice zanikają kiedy chcemy zrobić coś razem.

W projekcie City Bound Kraków 2018 wzięli udział uczestnicy z Polski, Niemiec, Grecji, Hiszpanii oraz Rumunii.