W muzeum kolejnictwa


Podczas wizyty w naszym kraju chcieliśmy pokazać naszym gościom jak najwięcej w tego, co ciekawe w naszej okolicy. Jednym z takich miejsc, które wszystkie dzieci z naszej szkoły znają ze szkolnych wycieczek, jest muzeum kolejnictwa w Wenecji. Oglądaliśmy piękne stare pociągi, wysłuchaliśmy historii kolei w Polsce, zajrzeliśmy w każdy zakamarek.