W poszukiwaniu wiosny


Projekt Erasmus+ w Zespole Szkół nr 1 w Łazach “How talented you are?” w którym uczniowie chwalą się swoimi talentami i poznają kulturę partnerów. Składa się z czterech bloków: Sztuka, Kultura, Muzyka i Teatr.W pierwszym bloku o sztuce wykonywaliśmy kopie obrazów polskich sławnych artystów.Nasza szkoła podczas drugiego bloku, który dotyczył kultury naszych krajów pokazała jak żegnamy zimę i witamy wiosnę. Było pięknie, radośnie i kolorowo nie tylko w szkole ale i w naszym małym mieście gdy maszerowaliśmy roześmiani jej ulicami. Najpierw zrobiliśmy Marzannę. Podcza szkolnego apelu piosenkami i wierszami staraliśmy się przywołać wiosnę, a gdy to nie pomogło, wyszliśmy w miasto by poszykać wiosny. Wreszcie  na placu szkolnym uroczyście spaliliśmy Marzannę i mogliśmy zacząć cieszyć się wiosennym słońcem.