W rajskim ogrodzie Europy – spotkanie partnerów


Spotkanie  członków międzynarodowego projektu „W rajskim ogrodzie Europy” w ramach programu Erasmus+ to również  pracowite godziny spędzone na omówieniu  bieżącej  realizacji zadań projektu i budżetu, zarządzania  projektem i czasem, ewaluacji projektu. Opracowano ankiety określające stopień satysfakcji z projektu  i stereotypy. Omówiono sposoby upowszechniania rezultatów projektu  za pomocąmediów i portali społecznościach.  Ustalono daty video konferencji oraz kolejnych spotkań projektowych.