W restauracji: ice-breaking activities


Zjednoczeni w różnorodności przełamujemy lody i otwieramy trzecie spotkanie LTT w Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku. Czujemy się i bawimy się dobrze, pokonując wyzwanie w “zatłoczonej” międzynarodowej restauracji.

Projekt realizowany we współpracy szkół z Chorwacji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Polski. Grupa docelowa: uczestnicy o dodatkowych potrzebach. Poprzez wspólne działania wspieramy zdobywanie umiejętności i kompetencji kluczowych oraz włączenie społeczne. Wierzymy, iż wzmacnianie umiejętności podopiecznych bezpośrednio przełoży się na poziom i jakość ich włączenia społecznego w środowiskach życia. Przyczyni się do wzrostu osobistego potencjału uczniów i do podejmowania zadań wynikających z ról społecznych, w tym zatrudnienia w miejscach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy.