W Zakładzie Pracy Chronionej POLIMER w Lublińcu


24 czerwca udaliśmy się do Zakładu Pracy Chronionej POLIMER w Lublińcu, który jest pewnego rodzaju kwintesencją naszych dotychczasowych działań projektowych – jest przedsiębiorstwem działającym w branży chemicznej, specjalizującym się w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Zakład ten zatrudnia do pracy osoby niepełnosprawne starając się działać z jak najmniejszą szkodą dla środowiska. Wizyta ta stała się kolejną kopalnią wiedzy dla naszych uczniów, uświadomiła im sposób powstania przedmiotów, z którymi obcują na co dzień i pokazała kolejny zakład pracy, któremu leży na sercu ekologiczny los naszej planety.