W zespole SIŁA!!!


Zdjęcie przedstawia uczestników projektu “Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach”.

Młodzież z trzech klas o kierunku: technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik obsługi portów i terminali z Zespołu Szkół w Pionkach wzięła udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Leptokarii w Grecji. Zdobycie doświadczenia wynikającego z funkcjonowania w realnym zakładzie pracy, rozwinięcie i zdobycie nowych umiejętności, a także postaw związanych z pracą pod presją czasu czy kreatywnego rozwiązywania problemów są głównymi rezultatami zrealizowanych przez naszą młodzież programów praktyk.