Wachlarz umiejętności


“Praktyka czyni mistrza” to projekt dedykowany grupie uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk. Celem projektu było zdobycie całego wachlarza umiejętności zawodowych, interpersonalnych i językowych poprzez odbycie praktyki zawodowej w renomowanych hiszpańskich firmach. Grupa składająca się z indywidualnych jednostek o różnych charakterach, z dala od domu, zdobywająca całe spektrum nowych doświadczeń musi ze sobą współgrać, wspierać się wzajemnie, wymieniać się doświadczeniem i na sobie polegać. Z tego względu najlepszym symbolem projektu jest przedstawiony na zdjęciu wachlarz.