Walencja pełna możliwości


Zdjęcie powstało podczas odbywania stażu przez uczniów CKZiU w ramach projektu „Od stażysty do europejskiego specjalisty”. Udział w projekcie dał nam stażystom niezapomnianą okazję realizacji naszych marzeń związanych z rozwojem zawodowym, pracą u zagranicznego pracodawcy, a przede wszystkim możliwością przebywania wśród wspaniałych ludzi w niezwykłym miejscu, jakim jest Walencja.

Zdjęcie przedstawia splecione ręce ludzi, którzy ręka w rękę pracowali, aby uczniowie z CKZiU mieli możliwość realizacji swoich zawodowych ambicji. Ręce wzniesione na tle grafiki są symbolem osiągnięcia wspólnych celów, połączenia w pracy na tle dziedzictwa kulturowego kraju partnerskiego. Ten obraz, jedna migawka najlepiej odzwierciedla prawdę, że program PO WER to ludzie, ich wspólna praca, solidarność, osiąganie celów, marzenia a jednocześnie możliwość poznania nowej kultury z jej bogactwem obrazów, dźwięków i smaków.