Warsztaty dla nauczycieli lokalnych szkół – promocja innowacji pedagogicznej


W  naszej szkole odbyły się warsztaty pt. „Wspomaganie rozwoju indywidualnego stylu uczenia się z wykorzystaniem aktywnych metod

i technik nauczania” , w ramach realizacji międzynarodowego projektu Erasmus+. W warsztatach uczestniczyli Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 30, 34, 49 oraz Dyrektorzy Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i nr 5 z miasta Częstochowa.

Ponadto gościliśmy szkolnego koordynatora projektu ze Szkoły Podstawowej nr 34.

Celem spotkania była promocja innowacji oraz wdrożenie do realizacji w powyższych placówkach.