Warsztaty – międzynarodowa współpraca szkół


Od lat nasza szkoła uczestniczy w projektach europejskich i osiąga na tym polu duże sukcesy. W tym roku p. Olga Fałek-Zdebel została zaproszona na VI Zlot Samorzadów Uczniowskich pod hasłem: “Jak dobrze mieć sąsiada – międzynarodowa współpraca szkół“.
Dnia 23 marca 2015 r. p. Olga przeprowadziła warsztaty dla młodzieży dotyczące programu eTwining oraz Erasmus+. W warsztatach wzięli udział uczniowie z 12 gimnazjów województwa śląskiego. Tematyka zajęć obejmowała wzbudzanie ciekawości, chęci poznania innych, uczenie otwartości, umiejętności komunikacji i podejmowania decyzji oraz poszukiwanie podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem to jeden z głównych celów współpracy międzynarodowej. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z potencjalnym, nowym sposobom postrzegania własnego rozwoju poprzez wspólną pracę, refleksję oraz wymianę dobrych praktyk.