Warsztaty o konfliktach w środowisku naturalnym.


Oprócz warsztatów o konfliktach w stosunkach międzyludzkich wzięliśmy udział również w zajęciach z zakresu “Konflikty w środowisku naturalnym spowodowane przez człowieka” poprowadzonych przez nauczycielkę fizyki. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych wiadomości z zakresu ekologii.