Warsztaty przygotowujące uczniów “Chrobrego” do udziału w mobilności w Hiszpanii


Uczniowie „Chrobrego” w Gryficach wzięli udział (24 października br.) w warsztatach przygotowujących do udziału w mobilności w Hiszpanii. Warsztaty przyrodniczo-kulturowe poprowadził pan Kazimierz Jabłoński – nauczyciel geografii. Zajęcia rozpoczęto prezentacją o warunkach geograficznych Hiszpanii. Następnie uczniowie poznali kraj od strony politycznej, czyli m.in. hiszpańskie symbole narodowe i panującą rodzinę królewską. Kolejna część dotyczyła kultury oraz historii państwa.