Warsztaty przyrodnicze przed mobilnością do Włoch


Tuż przed mobilnością do Aversy uczestnicy projektu wzieli udział w warsztatach przyrodniczych przygotowanych przez nauczyciela przedmiotów przyrodniczych. Celem było zapoznanie uczestników mobilności  z kulturą, przyrodą, religią, regionami geograficznymi oraz zwyczajami panującymi w kraju projektu. Zajęcie zostały wzbogacone materiałami multimedialnymi poświęconymi głównym celom warsztatów.