Warsztaty psychologiczne przed mobilnością do Aversy


Uczniowie zakwalifikowani do mobilności we Włoszech uczestniczyli w warsztatach psychologicznych w ramach projektu Erasmus+.  Celem  tych warsztatów jest wzmacnianie samooceny uczestników, radzenie sobie ze stresem oraz poznanie zwyczajów panujących w kraju projektu. Dzięki tym warsztatom uczestnicy projektu poznali swoje mocne i słabe strony a także otrzymali wskazówki jak sobie z nimi radzić.